Akredytacja

       W dniu 13 października 2014 roku odbywała się uroczystość przyznania Szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Uroczystość była ukoronowaniem wysiłków wszystkich pracowników zmierzających do potwierdzenia jakości pracy naszej placówki.

W uroczystości wziął udział Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann oraz władze samorządowe z Prezydentem Edmundem Stachowiczem i Starostą Leszkiem Burczykiem na czele.

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne