Obowiązek Informacyjny Wynikający Z Ustawy O Ochronie Danych Osobowych

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z USTAWY O

                   OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


                                Szanowny Pacjencie !


 Na podst. art.24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że :

 Administratorem Danych Osobowych jest :

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

ul. Skarszewska 7;  83-200 Starogard Gdański

reprezentowany przez Dyrektora Szpitala  Jacka Bielana

 

Dane przetwarzane są zbiorze danych : 

Pacjenci i byli pacjenci Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Udostępniamy dane: 

  Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

 

Dobrowolność podania danych: 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, ale niezbędne w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych.

 

 

Pacjencie masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 
 
bip bip certyfikat
Projekt i realizacja WEB-MS