Oddział dzienny psychiatryczny ogólny nr XII B

Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia
cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym:
- organiczne zaburzenia psychiczne
- schizofrenię
- zaburzenia schizotypowe
- zaburzenia schizoafektywne
- zaburzenia nastroju
- mających tzw.podwójną diagnozę (np.schizofrenia i zespół zależności).

 

 

Oddział posiada 17 miejsc dziennego pobytu i jest czynny od poniedziałku do piątku wgodz. od 8:00 do 15:30.
Jest koedukacyjny i funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej. Tworzą ją pacjenci i doświadczony, zaangażowany zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka.

Oddział oferuje szeroki program oddziaływań terapeutycznych, który obejmuje:
- terapię indywidualną
- terapię grupową
- terapię zajęciową
- psychoedukację dla rodzin i pacjentów
- konsultacje rodzinne prowadzone przez lekarza i psychologa
- farmakoterapię

 

 

Grupowe formy terapii to między innymi:
- psychoterapia
- psychorysunek
- muzykoterapia
- bioenergetyka
- zajęcia integracyjne
- zajęcia edukacyjne
- grupa modlitewna

Treningi:
- radzenia sobie z objawami choroby
- umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
- lekowy
- budżetowy
- relaksacyjny
- higieniczny
- kulinarny

 Formy terapii zajęciowej:

- arteterapia
- zajęcia rekreacyjno – sportowe (siatkówka, tenis stołowy, spacery po terenach - parkowych)
- papieroplastyka
- majsterkowanie
- prace ręczne (np.wyszywanie)
- rzeźba (w gipsie, w drewnie)
- prace przy użyciu gliny
- prace w pracowniach: wikliniarskiej i plastycznej, znajdujących się poza oddziałem.

Zajęcia organizują również sami pacjenci. Tradycyjnym dniem ich aktywności własnej jest piątek. Plan terapeutyczno – rehabilitacyjny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. W miarę możliwości w ustalanie tego planu angażowana jest także rodzina pacjenta. Czas hospitalizacji ustalany jest indywidualnie ze względu na specyfikę przebiegu choroby i trwa do 3 miesięcy. Oddział zapewnia bezpłatny pobyt z wyżywieniem (śniadanie i obiad) i lekami dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza lub w ramach przeniesienia z innego oddziału po zakończeniu hospitalizacji (przeniesienie dotyczy pacjentów leczonych w naszym szpitalu).

Oddział nie prowadzi terapii uzależnień oraz terapii dla osób upośledzonych umysłowo.

 

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne