Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości nr VI

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH I OSOBOWOŚCI

Pawilon VI

Przewodnik dla pacjenta -  do pobrania

W odróżnieniu od pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, pacjenci ze specyficznymi zaburzeniami osobowości, bardzo często nie są w stanie korzystać z pomocy psychoterapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego. Dlatego stworzyliśmy ofertę leczenia skierowaną do osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości. 

Oddział znajduje się w strukturze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7.

Dysponujemy 20 miejscami, dla kobiet i mężczyzn, w trybie otwartym, całodobowym. Oddział pracuje 7 dni w tygodniu. .

Procedura przyjęcia.

Na oddział przyjmowane są osoby po ukończeniu 18 roku życia i po przejściu  kwalifikacji. Celem procedury kwalifikacyjnej jest ustalenie czy realizowany na oddziale plan terapii umożliwia pomoc osobie starającej się o przyjęcie.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na wypełnieniu  kwestionariusza                   

(kwestionariusz dostępny jest na oddziale , możemy przesłać go pocztą lub mailem).

Po odesłaniu wypełnionego kwestionariusza zostaje ustalony telefonicznie termin konsultacji z pielęgniarką, następnie z lekarzem lub psychoterapeutą z oddziału. Tydzień później odbywa się kolejna konsultacja, na której zwykle informujemy o decyzji dotyczącej kwalifikacji lub dzielimy sugestiami dotyczącymi dalszego leczenia.

Dla osób z odległych części kraju umożliwiamy również dwutygodniowy pobyt diagnostyczny, zamiast powyższej procedury kwalifikacyjnej.

Po zakwalifikowaniu,  pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Pacjenci nie kwalifikowani do leczenia w oddziale:

- pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii,

- pacjenci z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego,

- z wysokim ryzykiem używania przemocy, w trakcie spraw sądowych,

- pacjenci uzależnieni od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych, gdy nie są w stanie utrzymać abstynencji w trakcie leczenia.

Terapia.

Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ.

Zgodnie z limitem czasu trwania hospitalizacji, określonym przez NFZ, trwa do 24 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i do 12 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości. Ze względu na psychoterapeutyczny charakter leczenia i czas potrzebny do zbudowania relacji terapeutycznej, sugerujemy pacjentom skorzystanie z maksymalnego, refundowanego okresu trwania hospitalizacji. 

Głównymi metodami leczenia są:

- Psychoterapia indywidualna w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym
- Społeczność terapeutyczna

Metody dodatkowe to:
- Psychorysunek

- Psychoedukacja

Stosowana w oddziale psychoterapia indywidualna opiera się na relacji. Regularność i określony czas trwania kontaktu pacjenta z tym samym psychoterapeutą umożliwiają zawiązanie przymierza, w którym pacjent może rozpoznać i zrozumieć nieuświadomione obszary życia wewnętrznego, wpływające na przeżywanie siebie i tworzenie relacji z ludźmi. Dzięki temu dokonuje się zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań, która pozwala na dostęp do zdrowszych mechanizmów funkcjonowania. W rezultacie możliwy staje się rozwój osobowości, co w osobistym doświadczeniu może być przeżyte jako zmniejszenie cierpienia i zwiększenie satysfakcji z życia.

Koncepcja społeczności terapeutycznej stwarza przestrzeń dla udziału pacjentów, ich zaangażowania w pracę i wpływu na podejmowane w oddziale decyzje, tym samym umożliwia odwołanie się pacjenta do własnej kreatywności i zdrowszych mechanizmów funkcjonowania.  Jednocześnie, w trakcie spotkań, społeczność ma możliwość doświadczenia i omówienia emocji oraz konfliktów przeżywanych przez jej uczestników, wobec których oni sami często są bezradni.  Pozwala to na zrozumienie konfliktów i powstrzymania destrukcyjnych sposobów ich rozwiązywania. Społeczność uczy nazywania i wyrażania emocji wobec innych uczestników, co umożliwia budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z otoczeniem.

Personel

Kierownik :

Bartłomiej Gorlewski, lekarz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta w trakcie szkolenia,członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapeuci:

Karina Tybusz : psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego  Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej      

Barbara Abrasowicz : psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu

Danuta Barszcz : psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego           Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Marzena Grubba-Kowalska :  psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Pielęgniarka Oddziałowa:

            Alina Mikulska

 

Pielęgniarki:

            Wiesława Peplińska

            Marzena Biernat

            Małgorzata Hinc

            Edyta Kriesel

            Martyna Fojut

            Mariola Troeder

            Monika Krajnik

            Grażyna Guz-Rzeniecka

            Aneta Czaplewska

Personel pomocniczy:

            Marzena Okrój

            Gabriela Burczyk  

Sekretarka medyczna:

            Arleta Chrapkiewicz       

Kontakt 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Ul. Skarszewska 7

83-200 Starogard Gdański

Tel. 585620600   wew. 2137

Fax 585623650

Email: oddzialnerwic@gmail.com

 

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne