Oddział psychiatryczny dla młodzieży

       

 Oddział ma charakter koedukacyjny,  posiada aktualnie 18 miejsc całodobowego pobytu, funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej oraz grupowych formach terapii.

             Obejmuje diagnozą i terapią młodzież w wieku od 13 (ukończonych) do 25 lat (pod warunkiem kontynuowania edukacji), z następującymi problemami:

 • trudności okresu dojrzewania
 • zaburzenia lękowe i inne zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i in.)
 • zaburzenia nastroju (depresje)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 • psychozy
 • zaburzenia organiczne

Nie prowadzimy terapii uzależnień.

Nie przyjmujemy pacjentów  z aktualnym wyrokiem sądowym lub postanowieniem sądowym o umieszczeniu w szpitalu.

 

            Pracujemy w zespole terapeutycznym,  w skład, którego wchodzą: 

 • specjalista psychiatra oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • specjalista psycholog kliniczny
 • psycholog oraz  pedagog w trakcie certyfikatu psychoterapeuty
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarki w tym z przygotowaniem do pracy z osobami uzależnionymi (STU)

 

            Prowadzimy kompleksową diagnozę psychiatryczno – psychologiczno – pedagogiczną.

Wspólnie opracowujemy i realizujemy indywidualny plan  terapii stosowny do aktualnych potrzeb pacjenta.

             Program terapeutyczny Oddziału obejmuje: 

 • terapię grupową oraz w uzasadnionych sytuacjach terapię indywidualną
 • farmakoterapię
 • indywidualną edukację psychiatryczną (nt.  choroby i leczenia), psychologiczną i pedagogiczną dla pacjentów i rodzin
 • konsultacje rodzinne
 • terapię rodzinną
 • psychoedukację

             Grupowe formy terapii: 

 • psychoterapia grupowa   2x/tyg.
 • psychodrama
 • psychorysunek
 • zajęcia integracyjne i sportowe
 • zajęcia edukacyjne
 • trening relaksacyjny 

           Ponadto pacjenci uczestniczą codziennie w terapii zajęciowej.           

             Osoby z zaburzeniami odżywiania leczone są wg indywidualnych kontraktów terapeutycznych nakierowanych m.in. na normalizację nawyków żywieniowych i wagi metodami behawioralnymi i systemowymi 

            Bardzo prosimy osoby z zaburzeniami odżywiania lub ich rodziny o wcześniejszy kontakt celem konsultacji – liczba miejsc dla tych osób jest ograniczona. 

            W proces diagnozy i leczenia włączane są rodziny pacjentów.

             Jednocześnie informujemy, że  funkcjonuje przy naszym Oddziale Szkoła Przyszpitalna na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.          

-  Pacjent powinien być zaopatrzony w odzież dostosowaną do pory roku  (kurtka, buty), strój sportowy                        oraz piżamę

-  przybory toaletowe i środki czystości

-  obuwie zamienne

 

Uczeń jest zobowiązany dostarczyć przy przyjęciu aktualną legitymację szkolną.

        Drogi Rodzicu!

             Aby Twoje dziecko uzyskało skuteczną i fachową pomoc przygotuj  na pierwsze spotkanie-  opinie z PPP, posiadane wyniki badań dodatkowych  np. EEG, TK, MRI lub ewentualne karty informacyjne ze wcześniejszych pobytów w szpitalach, opinie z RODK, opinie wychowawcy klasy itp.

                                                                                                                  

Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziale.

Kontakt telefoniczny: (0-58) 56-20-600 wew. 2217, 2182, 2267 lub 2323


 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne