Oddział terapii uzależnienia od alkoholu nr XX

Oferta terapeutyczna oddziału skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu lub jednocześnie od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Program terapeutyczny
trwa ok. 8 tyg. i jest realizowany poprzez grupę terapeutyczną i indywidualne spotkania z terapeutami.
Zajęcia grupowe, spotkania indywidualne, praca własna pacjenta nad realizacją zadań oraz mityngi AA wypełniają cały dzień.

Program realizowany w oddziale umożliwia pracę nad:
- rozpoznaniem własnego uzależnienia
- poznaniem umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia
- przygotowaniem się do dalszego leczenia
- rozpoznaniem zagrożeń trzeźwości
- zapobieganiem nawrotom picia.

 
 
 
bip bip certyfikat
Projekt i realizacja WEB-MS