Oddział terapii uzależnienia od alkoholu nr XX

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdańskim

Tel. 58 562 06 00 wewn. 2218 lub 2212

Fax. 58 562 36 50

e-mail: otua20@kocborowo.pl

https://www.facebook.com/Całodobowy-Oddział-Terapii-Uzależnień

 

Informacja o ofercie oddziału

  

 Jesteśmy oddziałem terapii uzależnień o profilu całodobowym,  przeznaczonym dla osób dorosłych uzależnionych od:

* alkoholu

*  leków z grupy benzodiazepin

*  alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ( łącznie)

* hazardu

 

Podjęcie terapii uzależnień w naszej placówce ułatwia utrzymanie abstynencji w początkowej fazie leczenia, a także zapewnia możliwość intensywnej pracy nad powrotem do trzeźwości. Oferowany przez nas program terapeutyczny trwa 8 tygodni.  Istnieje możliwość  uczestniczenia w mityngach AA organizowanych na oddziale. Pacjenci objęci są całodobową opieką lekarską i pielęgniarską. W uzasadnionych klinicznie sytuacjach zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową.

Oferujemy również pomoc osobom, które w przeszłości ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, niedawno doświadczyły kryzysu i obawiają się o swoją trzeźwość. Wówczas czas trwania programu jest ustalany indywidualnie po rozmowie kwalifikacyjnej z terapeutą uzależnień.

 

 W naszej pracy opieramy się na następujących metodach:

*psychoterapia grupowa

*psychoterapia indywidualna

*społeczność terapeutyczna

*zajęcia edukacyjne

 

Kwalifikacja

Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją telefoniczną przeprowadzaną przez terapeutę uzależnień. Ma ona na celu określenie czy oferowany przez nas program terapeutyczny jest odpowiednią formą pomocy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na oddział. W niektórych sytuacjach  w procedurze kwalifikacyjnej  uczestniczy lekarz oddziału. Zalecane jest dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej ( e-mail, fax lub przesyłka pocztowa).

Przyjęcie na oddział

UWAGA! Każdy pacjent podczas przyjmowania do szpitala ma pobierany wymaz w kierunku SARS-CoV-2 ( koronawirusa). Do czasu otrzymania wyniku przebywa na jednoosobowej sali.

 

Warunkiem przyjęcia osoby zakwalifikowanej jest:

*kontaktowanie się z terapeutą w każdą środę w godz. 9.00-12.00 do czasu przyjęcia na oddział ( nr tel. 58 562-06-00 wew.2218)-brak kontaktu oznacza rezygnację z terapii i skreślenie z listy oczekujących

*co najmniej tygodniowa abstynencja od alkoholu oraz 2-tygodniowa od benzodiazepin i substancji psychoaktywnych

* posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego, z którym należy zgłosić się na Izbę Przyjęć w wyznaczonym dniu do godz. 12.00

*zgoda na wykonanie badania na obecność koronawirusa ( badanie genetyczne PCR)

            Zalecamy uregulowanie spraw formalnych( urzędowych, dotyczących sytuacji zawodowej i prawnej) oraz zdrowotnych( ( planowane konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne itp.). Prosimy o zabranie dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz stosowanych leków.

 W związku z ogłoszonym stanem pandemii w szpitalu wstrzymane zostały przepustki, zaś odwiedziny możliwe są przy zachowaniu odpowiednich procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiczne. Regulamin oddziału oraz kontrakt terapeutyczny określają  zakres korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i laptopów.

Dysponujemy klimatyzowanymi salami terapeutycznymi, dodatkowo oddział wyposażony jest w windę. Pacjenci uczestniczą w regularnych zajęciach sportowych, a w sezonie wiosenno-letnim czas wolny mogą spędzać dbając o wspólny warzywniak.

            Jesteśmy doświadczonym, otwartym zespołem stale podnoszącym swoje kwalifikacje poprzez szkolenia w różnych nurtach psychoterapii oraz uczestnictwo w konferencjach i wykładach. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

 

 

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Gorlewska- specjalista psychiatra , członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kierownik Terapii:

Wioleta Ernest- mgr psychologii, specjalizacja kliniczna I stopnia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,  szkolenie I stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Pielęgniarka Oddziałowa:

Elżbieta Spych-licencjat pielęgniarstwa, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie

 

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne