Zakłady opiekuńczo-lecznincze psychiatryczne nr XI i XVI (ZOL)

Oddział jest przeznaczony dla osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, a jedynie pielęgnacji i rehabilitacji. Pacjenci ponoszą koszty pobytu w ZOL –u, natomiast koszty leczenia pokrywa NFZ. Jest to oddział o wysokim standardzie , bogato wyposażony.
Sale są 1 – 2 osobowe, połączone węzłem sanitarnym.

 

 

 

Dokumenty do pobrania :

1. Wniosek

2. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie wymaga opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz leczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym
4. Wywiad pielęgniarski wraz z skalą Barthel
5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i ponoszenie odpłatności

7. Opis stanu zdrowia osoby kierowanej

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne