Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

  • REJESTRACJA BEZ SKIEROWANIA
  • TERAPIA BEZPŁATNA  (w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ)

 

OFERTA TERAPEUTYCZNA

Zespół terapeutyczny: psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi ośrodka oferują:

 

-        porady psychologiczno-diagnostyczne,

-        porady psychologiczne,

-        psychoterapię indywidualną,

-        psychoterapię rodzinną,

-        psychoterapię grupową,

-        sesje wsparcia psychospołecznego,

-        porady domowe,

-        wizyty  środowiskowe.

 

Opieka specjalistów skierowana jest:

-     do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia,

-        ich rodzin lub opiekunów prawnych,

-        osób zawodowo lub społecznie zajmujących się  młodzieżą.

 

Oferujemy  pomoc terapeutyczną dla młodych osób, które :

- mają problemy emocjonalne,

- odczuwają lęk, obawy, depresję, nie radzą sobie ze swoimi     problemami (także rodzinnymi, wynikającymi z epidemii, rozłąki z rodziną czy innymi),

- są w sytuacjach kryzysowych  , przeżyły traumatyczne wydarzenia,

- są ofiarami przemocy  ze strony dorosłych lub rówieśników,

- nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,

- czują się samotne, bezradne, izolowane, wyobcowane,

- mają problemy z odżywaniem, opanowaniem agresji czy autoagresji.

 

Kontakt z ośrodkiem nawiązywać można:

- telefonicznie: 723 719 808

- mailowo: pdim@kocborowo.pl

Rejestracja pod numerem telefonu 58 56 20 600 w.2136

Poniedziałek od 8.00 do 18.00

Wtorek          od 8.00 do 18.00

Środa             od 8.00 do 17.35

Czwartek       od 8.00  do 18.00

Piątek            od 8.00  do 15.35

 

Poradnia mieści się w Starogardzie Gdańskim  przy ulicy Skarszewskiej 7 w pawilonie nr VI.

 
 
bip bip certyfikat Projekty Unijne