Co zabrać ze sobą

Prosimy o zabranie ze sobą do szpitala:

  • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
  • Dowód osobisty
  • Ważną legitymację ubezpieczeniową (honorujemy ważność legitymacj 6 miesięcy od ostatniego potwierdzenia) w której pracodawca odnotował odprowadzenie składek do Oddziału NFZ
  • NIP płatnika
  • Inny aktualny dokument, np. zaświadczenie o odprowadzanych składkach wystawiony przez pracodawcę
  • Książeczkę „Rejestr Usług Medycznych”
  • Obuwie, kapcie, piżamę, odzież na zmianę, przybory toaletowe i higieniczne
  • Potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów) lub odcinek renty lub emerytury

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!