Historia Szpitala

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych nosi potoczną nazwę Szpitala w Kocborowie lub Kocborowo. Kocborowo to stara dwuczłonowa nazwa, w której „koc” oznaczało starosłowiańskie błoto, a „bór”- las. Rzeczywiście osiedle leżało w znacznej części na terenie podmokłym, zalesionym, wymagającym stawiania budynków na fundamentach palowych.

W opracowaniach m. in. niemieckiego badcza doby hitlerowskiej Kocborowo nosiło kiedyś nazwę Stary Starogard (Alte Stargardt, Bevolkerungsgeschichte des Reichsgames Danzing Westpreussen).

W 1893r. XVI Zachodniopruski Sejmik 7 kwietnia podjął decyzję o budowie w Kocborowie zakładu psychiatrycznego dla 1000 chorych, z możliwością rozbudowy nawet do 1600 pacjentów. Decyzja ta była spowodowana ciągle wzrastającymi potrzebami w zakresie troski o umysłowo chorych, a ówcześnie istniejące dwa zakłady psychiatryczne w Świeciu i Wejherowie niewystarczająco zabezpieczały zaspakajania tych potrzeb.

Na zlokalizowanie zakładu w Kocborowie wpłynęła nie tylko odpowiednia przestrzeń potrzebna do jego rozwoju, ale także samo położenie miejscowości pośrodku prowincji Prusy Zachodnie, przy głównej dwutorowej linii kolejowej ”Wschód” z połączeniami we wszystkich kierunkach.

Dokumentację projektowo kosztorysową opracowano pod kierunkiem architekta Harnischa na wzór pod koniec XIX w. W Prusach budowanej sieci szpitali psychiatrycznych.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!