Misja Szpitala

„MISJĄ SZPITALA JEST POMOC PACJENTOWI W OSIĄGNIĘCIU ZDROWIA

I POWROTU DO PEŁNI ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE”

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!