Misja Szpitala

Pomagamy pacjentowi osiągnąć zdrowie i wrócić do pełni życia w społeczeństwie.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!