Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości nr VI

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH I OSOBOWOŚCI

Pawilon VI

W odróżnieniu od pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, pacjenci ze specyficznymi zaburzeniami osobowości, bardzo często nie są w stanie korzystać z pomocy psychoterapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego. Dlatego stworzyliśmy ofertę leczenia skierowaną do osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, także takich, którym trudno jest uzyskać poprawę funkcjonowania, mimo wielu hospitalizacji na oddziałach ogólnych.
Dysponujemy 20 miejscami, dla osób pełnoletnich, kobiet i mężczyzn, w trybie otwartym, całodobowym. Oddział pracuje 7 dni w tygodniu.

Procedura przyjęcia.

Na oddział przyjmowane są pacjenci po przejściu kwalifikacji, której celem jest  ustalenie czy realizowany na oddziale plan terapii umożliwia pomoc osobie starającej się o przyjęcie.

 1. Pierwszy etap kwalifikacji polega na wypełnieniu i odesłaniu kwestionariusza (dostępny jest na oddziale lub możemy przesłać go pocztą lub e-mailem).
 2. Po odesłaniu wypełnionego kwestionariusza zostaje telefonicznie ustalony termin konsultacji.
 3. Pierwsza konsultacja odbywa się z lekarzem.
 4. Druga konsultacja odbywa się z psychoterapeutą z oddziału.
 5. Po konsultacjach informujemy o decyzji dotyczącej kwalifikacji lub dzielimy się sugestiami dotyczącymi dalszego leczenia.

W niektórych przypadkach umożliwiamy pacjentom również dwutygodniowy pobyt diagnostyczny, szczególnie dotyczy to osób z dalszych stron oraz w sytuacjach, które wymagają postawienia lub pogłębienia diagnozy.

Po zakwalifikowaniu pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Pacjenci nie kwalifikowani do leczenia w oddziale:

– z rozpoznaniem schizofrenii,
– z zaburzeniem osobowości typu antyspołecznego,
– z wysokim ryzykiem używania przemocy, w trakcie spraw sądowych,
– z nasilonymi impulsami samobójczymi,
– pacjenci uzależnieni od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych, gdy nie są w stanie utrzymać abstynencji w trakcie leczenia oraz w okresie 6 miesięcy przed kwalifikacją.

 

Terapia

Istotnym warunkiem przyjęcia jest motywacja do zmiany i gotowość do pracy terapeutycznej.
Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ.
Program leczenia zaburzeń osobowości na oddziale trwa 24 tygodnie.

 

Głównymi metodami leczenia są:

– Psychoterapia indywidualna (2 sesje w tygodniu trwające 45 min.) w nurcie psychoanalitycznym
– Społeczność terapeutyczna (zbiera się każdego poranka poza weekendami na spotkania trwające od 60 do 75 minut)

– Każdy pacjent ma możliwość kontaktu i rozmowy z przydzieloną mu pielęgniarką. Rozmowy trwają do 30 minut i skupiają się na konkretnych problemach pacjenta związanych z funkcjonowaniem w społeczności.

Metody dodatkowe to:

– Farmakoterapia

– Psychorysunek

– Psychoedukacja

– Gimnastyka i zajęcia sportowe

– Zajęcia dodatkowe organizowane przez pacjentów w ramach swoich zainteresowań (na przykład kółko kulinarne, artystyczne, muzyczne).

O czystość i porządek w swoich pokojach i w swoim otoczeniu dbają sami pacjenci – sprzątanie należy do codziennych obowiązków organizowanych w formie dyżurów.

Stosowana w oddziale psychoterapia indywidualna opiera się na relacji. Regularność i określony czas trwania kontaktu pacjenta z tym samym psychoterapeutą umożliwiają zawiązanie przymierza, w którym pacjent może rozpoznać i zrozumieć nieuświadomione obszary życia wewnętrznego, wpływające na przeżywanie siebie i tworzenie relacji z ludźmi. Dzięki temu dokonuje się zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań, która pozwala na dostęp do zdrowszych mechanizmów funkcjonowania. W rezultacie możliwy staje się rozwój osobowości, co w osobistym doświadczeniu może być przeżyte jako zmniejszenie cierpienia i zwiększenie satysfakcji z życia.

Koncepcja społeczności terapeutycznej stwarza przestrzeń dla udziału pacjentów, ich zaangażowania w pracę i wpływu na podejmowane w oddziale decyzje, tym samym umożliwia odwołanie się pacjenta do własnej kreatywności i zdrowszych mechanizmów funkcjonowania.  Jednocześnie, w trakcie spotkań, społeczność ma możliwość doświadczenia i omówienia emocji oraz konfliktów przeżywanych przez jej uczestników.  Pozwala to na zrozumienie konfliktów i powstrzymania destrukcyjnych sposobów ich rozwiązywania. Społeczność uczy nazywania i wyrażania emocji wobec innych uczestników, co umożliwia budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z otoczeniem i urealnienie postrzegania siebie i innych.

W godzinach nocnych od 22 do 6 oddział pozostaje zamknięty. W ciągu dnia drzwi oddziału są otwarte, pacjenci mogą wychodzić na teren szpitala i do sklepu w bezpośrednim sąsiedztwie. Istnieje możliwość ubiegania się o przepustki na wybrane weekendy.

Możliwe są odwiedziny rodziny lub przyjaciół, tak aby nie kolidowały z programem terapii.

 

Personel

Kierownik :

 • Bartłomiej Gorlewski – lekarz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 

Psychoterapeuci:

 • Karina Tybusz-Pawlikowska : psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka, superwizor Polskiego  Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej     
 • Barbara Abrasowicz : psycholożka, psychoterapeutka psychoanalityczna w trakcie szkolenia
 • Danuta Barszcz : psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna PTPP, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
 • Anna Cieśnik: psycholożka, psychoterapeutka psychoanalityczna w trakcie certyfikacji
 • Krzysztof Kaleta: psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji
 • Agata Kowalska: pedagog, psychotraumatolożka w trakcie certyfikacji, psychoterapeutka psychoanalityczna w trakcie certyfikacji
 • Izabella Skrzydeł: psycholożka, psychoterapeutka psychoanalityczna w trakcie certyfikacji, certyfikowana psychotraumatolożka

Zespół okresowo uzupełniają stażyści uczący się zawodu psychiatry lub psychoterapeuty.

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Alina Mikulska
 

Pielęgniarki:

 • Aneta Czaplewska
 • Martyna Fojut
 • Monika Krajnik
 • Wioleta Kamińska
 • Edyta Kriesel
 • Barbara Malkus-Bonna
 • Mariola Murach
 • Joanna Smugała
 • Maria Sojka
 • Mirosława Urban

Personel pomocniczy:

 • Katarzyna Świątkowska

 • Teresa Wontka

 • Katarzyna Dubiella

Sekretarka medyczna:

 • Arletta Chrapkiewicz

Kontakt

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości

Ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
Tel. 585620600 wew. 2137
Fax 585623650
Email: olznio@kocborowo.pl

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!