Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu nr XXII

Oddział przeznaczony do prowadzenia obserwacji sądowo – psychiatrycz-nych osób tymczasowo aresztowanych wykonywanych na zlecenie Sądów i Prokuratur.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny na oddziale XVI zostały wstrzymane do odwołania!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!