Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych nr XIV

Oddział zajmuje się leczeniem chorych na przewlekłe i oporne na terapię
zaburzenia psychiczne, z zachowaniami niedostosowanymi lub destrukcyjnymi i agresywnymi.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!