Oddział terapii uzależnienia od alkoholu nr XX

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdańskim

Tel. 58 562 06 00 wewn. 2218 lub 2212

Fax. 58 562 36 50

e-mail: otua20@kocborowo.pl

https://www.facebook.com/Całodobowy-Oddział-Terapii-Uzależnień

Informacja o ofercie oddziału

Jesteśmy oddziałem terapii uzależnień o profilu całodobowym, przeznaczonym dla osób dorosłych uzależnionych od:

 • alkoholu
 • leków z grupy benzodiazepin
 • alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (łącznie)
 • hazardu
 

Podjęcie terapii uzależnień w naszej placówce ułatwia utrzymanie abstynencji w początkowej fazie leczenia, a także zapewnia możliwość intensywnej pracy nad powrotem do trzeźwości. Oferowany przez nas program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Istnieje możliwość uczestniczenia w mityngach AA organizowanych na oddziale. Pacjenci objęci są całodobową opieką lekarską i pielęgniarską. W uzasadnionych klinicznie sytuacjach zapewniamy specjalistyczne konsultacje lekarskie, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową.

Oferujemy również pomoc osobom, które w przeszłości ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, niedawno doświadczyły kryzysu i obawiają się o swoją trzeźwość. Wówczas czas trwania programu jest ustalany indywidualnie po rozmowie kwalifikacyjnej z terapeutą uzależnień.

W naszej pracy opieramy się na następujących metodach:

 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • społeczność terapeutyczna
 • zajęcia edukacyjne
 

Kwalifikacja

Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją telefoniczną przeprowadzaną przez terapeutę uzależnień. Ma ona na celu określenie czy oferowany przez nas program terapeutyczny jest odpowiednią formą pomocy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na oddział. W niektórych sytuacjach w procedurze kwalifikacyjnej uczestniczy lekarz oddziału. Zalecane jest dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (e-mail, fax lub przesyłka pocztowa).

Przyjęcie na oddział

Warunkiem przyjęcia osoby zakwalifikowanej jest:

 • kontaktowanie się z terapeutą w każdą środę w godz. 9:00-12:00 do czasu przyjęcia na oddział (nr tel. 58 5620600 wew. 2218) – brak kontaktu oznacza rezygnację z terapii i skreślenie z listy oczekujących
 • co najmniej tygodniowa abstynencja od alkoholu oraz 2-tygodniowa od benzodiazepin i substancji psychoaktywnych
 • posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego (papierowego lub e-skierowania z kodem oddziału – 4744)
 

Zalecamy uregulowanie spraw formalnych (urzędowych, dotyczących sytuacji zawodowej i prawnej) oraz zdrowotnych (planowane konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne itp.). Prosimy o zabranie dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz stosowanych leków.

Regulamin oddziału oraz kontrakt terapeutyczny określają zakres korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i laptopów.

Dysponujemy klimatyzowanymi salami terapeutycznymi, dodatkowo oddział wyposażony jest w windę. Pacjenci uczestniczą w regularnych zajęciach sportowych, a w sezonie wiosenno-letnim czas wolny mogą spędzać dbając o wspólny warzywniak.

Jesteśmy doświadczonym, otwartym zespołem stale podnoszącym swoje kwalifikacje poprzez szkolenia w różnych nurtach psychoterapii oraz uczestnictwo w konferencjach i wykładach. Swoją pracę poddajemy regularnej superwizji.

Kierownik Oddziału:

 • Agnieszka Gorlewska – specjalista psychiatra, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 

Kierownik Terapii:

 • Wioleta Ernest – mgr psychologii, specjalizacja kliniczna I stopnia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, szkolenie I stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach