Oddział leczenia uzależnień z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych nr V

CELE POBYTU W ODDZIALE:

  1. Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)
  2. Leczenie powikłań psychicznych i somatycznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  3. Motywowanie do utrzymania abstynencji i do podjęcia terapii uzależnienia.
 

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) obejmuje:

  • ocenę stanu psychicznego i somatycznego oraz diagnozę
  • farmakoterapię
  • wymagane badania i konsultacje specjalistyczne
  • badania dodatkowe konieczne do oceny stanu pacjenta
 

Leczenie powikłań psychicznych i somatycznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji obejmuje:

  • farmakoterapię i oddziaływanie rehabilitacyjne doprowadzające do stabilizacji stanu psychicznego
 

Motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia obejmuje:

  • oddziaływania indywidualne i grupowe wobec osób, u których możliwe jest podjęcie kontaktu terapeutycznego
  • zajęcia terapeutyczne dla osób zobowiązanych do leczenia przez Sąd, polegające na udziale w dwutygodniowym cyklu spotkań grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. W zajęciach tych mogą również uczestniczyć osoby bez nakazu sądowego.

 

Personel:

Kierownik oddziału:

dr n. med. Maciej Dziurkowski – lekarz specjalista psychiatrii

 

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr pielęgniarstwa Grażyna Guz-Rzeniecka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!