Oddział leczenia uzależnień z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych nr V

CELE POBYTU W ODDZIALE:

 1. Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja)
 2. Leczenie powikłań psychicznych i somatycznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 3. Leczenie pacjentów z podwójną diagnozą
 4. Motywowanie do utrzymania abstynencji i do podjęcia terapii uzależnienia.
 

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) obejmuje:

 • ocenę stanu psychicznego i somatycznego oraz diagnozę
 • farmakoterapię
 • wymagane badania i konsultacje specjalistyczne
 • badania dodatkowe konieczne do oceny stanu pacjenta
 

Leczenie powikłań psychicznych i somatycznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji obejmuje:

 • farmakoterapię i oddziaływanie rehabilitacyjne doprowadzające do stabilizacji stanu psychicznego
 

Motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia obejmuje:

 • oddziaływania indywidualne i grupowe wobec osób, u których możliwe jest podjęcie kontaktu terapeutycznego
 • zajęcia terapeutyczne dla osób zobowiązanych do leczenia przez Sąd, polegające na udziale w dwutygodniowym cyklu spotkań grupowych o charakterze psychoedukacyjnym. W zajęciach tych mogą również uczestniczyć osoby bez nakazu sądowego.
 

W oddziale odbywają się również spotkania dla rodzin pacjentów, mające na celu przekazanie podstawowych informacji na temat:

 • uzależnienia od alkoholu
 • możliwości uzyskania pomocy psychologicznej dla rodzin w poradniach odwykowych.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!