Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny)

 • REJESTRACJA BEZ SKIEROWANIA
 • TERAPIA BEZPŁATNA (w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ)

OFERTA TERAPEUTYCZNA

Zespół terapeutyczny: psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi ośrodka oferują:

 • porady psychologiczno-diagnostyczne,
 • porady psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię rodzinną,
 • psychoterapię grupową,
 • sesje wsparcia psychospołecznego,
 • porady domowe,
 • wizyty środowiskowe.

 

Opieka specjalistów skierowana jest:

 • do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia,
 • ich rodzin lub opiekunów prawnych,
 • osób zawodowo lub społecznie zajmujących się młodzieżą.

 

Oferujemy pomoc terapeutyczną dla młodych osób, które:

 • mają problemy emocjonalne,
 • odczuwają lęk, obawy, depresję, nie radzą sobie ze swoimi problemami (także rodzinnymi, wynikającymi z epidemii, rozłąki z rodziną czy innymi),
 • są w sytuacjach kryzysowych , przeżyły traumatyczne wydarzenia,
 • są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników,
 • nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,
 • czują się samotne, bezradne, izolowane, wyobcowane,
 • mają problemy z odżywaniem, opanowaniem agresji czy autoagresji.

 

Kontakt z ośrodkiem nawiązywać można:

 

Rejestracja może odbywać się telefonicznie, osobiście w Ośrodku lub online.

Rejestracja pod numerem telefonu 58 56 20 600 wew. 2136

 • Poniedziałek od 8:00 do 18:00
 • Wtorek od 8:00 do 18:00
 • Środa od 8:00 do 17:35
 • Czwartek od 8:00 do 18:00
 • Piątek od 8:00 do 15:35

 

Poradnia mieści się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej 7 w pawilonie nr VI.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!