Plan Szpitala

Legenda:

1. Oddz. VII
2. Oddz. V
3. Oddz. XI
4. Oddz. IX
5. Oddz. XV
6. Oddz. XIII
7. Oddz. XIX
8-9. Oddz. XVIIB
10. R.O.P.S.
11. Oddz. XXII
12. Oddz. XXIV
13. Oddz. XVIII
14. Oddz. XX

15. Oddz. XIV + RTG
16. Oddz. XVI – Z.O.L.
17. Oddz. X
18. Oddz. XXI
19. Oddz. VI
– PRACOWNIA EEG
– GAB. STOMATOL.
– PRAC. FIZOTER.
20. Oddz. VIII
21. KAPLICA
22. PROSEKTORIUM
23. LABORATORIUM
24. BUD. GOSPODARCZY WIELOFUNKCYJNY

25. BUD. WARSZT. I KOTŁ.
26. BUD. GOSP. W. FUNKC. PRALNIA, KUCHNIA
27. SALA ROZRYWEK
28. WIEŻA CIŚNIEŃ
29. APTEKA
30. ZAWODOWE STUDIUM MEDYCZNE
31. MAG. CENTRALNY
32. REM. STRAŻACKA
33. PORTIERNIA
34. KIOSK RUCHU
35. PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
36. IZBA PRZYJĘĆ
37. ADMINISTRACJA

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny na oddziale XVI zostały wstrzymane do odwołania!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!