Plan Szpitala

Legenda:

1. Oddział VII
2. Oddział V

3. Oddział XI
4. Oddział IX

5. Oddział XV
6. Oddział XIII

7. Oddział XIX
8. Oddział XVII

9. Oddział XXIII
10. ROPS

11. Oddział XXII
12. Oddział XXIV

13. –
14. Oddział XX

15. Oddział XIV / Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży / Pracownia RTG  
16. Oddział XVI

17. Oddział X
18. Oddział XII 

19. Oddział VI / Poradnia Zdrowia Psychicznego / Ośrodek Wysokospecjalistycznej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
20. –

21. Kaplica
22. Prosektorium
23. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
24. Budynek gospodarczy wielofunkcyjny

25. Budynek Warsztatów i Kotłownia
26. Budynek gospodarczy wielofunkcyjny / Kuchnia
27. Sala rozrywek
28. Wieża ciśnień
29. Apteka / Gabinet EEG
30. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna
31. Magazyn Centralny
32. Garaże
33. Portiernia
34. –
35. Oddział Dzienny
36. Izba Przyjęć
37. Budynek Administracji

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!