Informacje

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
TEL. (58) 56 20 600 WEW. 2149

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:35

Istnieje możliwość wykonania badań dla osób prywatnych zgodnie z aktualnie obowiązującym CENNIKIEM.

Materiał do badania pobierany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 9:30

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG
TEL. (58) 56 20 600 WEW. 2148

godziny pracy poradni RTG :

poniedziałek od 7:00 – 14:30
wtorek 7:00 – 14:30
środa 7:00 – 14:30
czwartek 7:00 – 17:00
piątek 7:00 – 17:00

Wykonywany pełen zakres zdjęć wraz z opisem.

PRACOWNIA ELEKTROENCEFALOGRAFICZNA
TEL. (58) 56 20 600 WEW. 2319

czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 13:35

Dysponujemy nowoczesnym komputerowym aparatem EEG. Wykonujemy badania dzieci od 8 lat.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
TEL. 058 56 20 600 WEW. 2136 lub 2316

czynna:

poniedziałek w godzinach od 7:30 do 18:00
wtorek w godzinach od 7:30 do 17:35
środa w godzinach od 7:30 do 18:00
czwartek w godzinach od 7:30 do 18:00
piątek w godzinach od 7:30 do 15:35

Na wizytę do lekarza psychiatry można umówić się telefonicznie (NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ)

Na wizytę do psychologa można umówić się telefonicznie ( JEST WYMAGANE SKIEROWANIE OD LEKARZA)7

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!