Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

TEL. (58) 56 20 600 WEW. 2149

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:35

Istnieje możliwość wykonania badań dla osób prywatnych zgodnie z aktualnie obowiązującym CENNIKIEM.

Materiał do badania pobierany jest od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 9:30

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!