e-Zdrowie

Celem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa jest organem tworzącym. Realizacja Projektu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów leczniczych w nim uczestniczących oraz zapewni interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów informatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-zdrowia na poziomie krajowym.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!