Administracja

DYREKCJA

Dyrektor Szpitala – lek. med. Jacek Bielan
Zastępca dyrektora ds. medycznych – lek. med. Krzysztof Kołcz
Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych – mgr Jarosław Pleszkun
Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – dr n. o zdr. Edyta Karcz

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Paweł Kalinowski – tel.: (058) 56 20 600 wew. 2205; e-mail: iodo@kocborowo.pl

SEKRETARIAT DYREKTORA – tel.: (058) 56 20 600, wew 2294
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – tel.: (058) 56 20 600, wew 2266
DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – tel.: (058) 56 20 600, wew 2119 lub 2307
DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY – tel.: (058) 56 20 600 wew 2122 lub 2232 lub 2308
PRACOWNICY SOCJALNI DS. PACJENTÓW – tel.: (058) 56 20 600 wew 2284 lub 2305

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!