Administracja

DYREKCJA

Dyrektor Szpitala – lek. med. Jacek Bielan
Z-ca dyrektora ds. medycznych – lek. med. Krzysztof Kołcz
Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych – mgr Jarosław Pleszkun
Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Edyta Karcz

SEKRETARIAT – tel. (058) 56 20 600, wew 2294
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tel. (058) 56 20 600, wew 2266
KADRY – tel. (058) 56 20 600, wew 2119 lub 2307
STATYSTYKA I DOKUMENTACJA CHORYCH – tel. (058) 56 20 600 wew 2122 lub 2232 lub 2308
PRACOWNICY SOCJALNI DS. PACJENTÓW – tel. (058) 56 20 600 wew 2284 lub 2305
MARKETING – tel. (058) 56 20 600, wew 2122

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!