Informacje

ODWIEDZINY

Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach nie kolidujących z zajęciami oddziału, bliższe informacje można uzyskać telefonicznie bezpośrednio w oddziale.

 

OPIEKA DUSZPASTERSKA

W każdą niedzielę i święta na terenie szpitala są odprawiane msze św. dla wszystkich pacjentów mogących w nich uczestniczyć.

 

BIBLIOTEKA

Do dyspozycji pacjentów jest również biblioteka szpitalna posiadająca bogaty zbiór bibliograficzny. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

 

KLUB PACJENTA „BAJKA”

Czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 W klubie można skorzystać z kawy, herbaty oraz gier stolikowych, zajęć plastycznych.

 

ZAJĘCIA REKREACYJNE

Oprócz zajęć które są oferowane na oddziale raz w tygodniu w czwartki odbywają się zajęcia rekreacyjne dla wszystkich pacjentów szpitala są to m. in. zabawy taneczne, rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, wieczorki poezji, grill.

 

Na terenie szpitala mieści się również bar z którego można korzystać 7 dni w tygodniu.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!