Oddział dzienny psychiatryczny

Celem oddziału jest rehabilitacja i terapia osób powyżej 18 roku życia
cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym:
– organiczne zaburzenia psychiczne
– schizofrenię
– zaburzenia schizotypowe
– zaburzenia schizoafektywne
– zaburzenia nastroju
– mających tzw.podwójną diagnozę (np.schizofrenia i zespół zależności).

Oddział posiada 17 miejsc dziennego pobytu i jest czynny od poniedziałku do piątku wgodz. od 8:00 do 15:30.
Jest koedukacyjny i funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej. Tworzą ją pacjenci i doświadczony, zaangażowany zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka.

Oddział oferuje szeroki program oddziaływań terapeutycznych, który obejmuje:

 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • terapię zajęciową
 • psychoedukację dla rodzin i pacjentów
 • konsultacje rodzinne prowadzone przez lekarza i psychologa
 • farmakoterapię

Grupowe formy terapii to między innymi:

 • psychoterapia
 • psychorysunek
 • muzykoterapia
 • bioenergetyka
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia edukacyjne
 • grupa modlitewna
 

Treningi:

 • radzenia sobie z objawami choroby
 • umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • lekowy
 • budżetowy
 • relaksacyjny
 • higieniczny
 • kulinarny

Formy terapii zajęciowej:

 • arteterapia
 • zajęcia rekreacyjno – sportowe (siatkówka, tenis stołowy, spacery po terenach – parkowych)
 • papieroplastyka
 • majsterkowanie
 • prace ręczne (np.wyszywanie)
 • rzeźba (w gipsie, w drewnie)
 • prace przy użyciu gliny
 • prace w pracowniach: wikliniarskiej i plastycznej, znajdujących się poza oddziałem.

 

Zajęcia organizują również sami pacjenci. Tradycyjnym dniem ich aktywności własnej jest piątek. Plan terapeutyczno – rehabilitacyjny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. W miarę możliwości w ustalanie tego planu angażowana jest także rodzina pacjenta. Czas hospitalizacji ustalany jest indywidualnie ze względu na specyfikę przebiegu choroby i trwa do 3 miesięcy. Oddział zapewnia bezpłatny pobyt z wyżywieniem (śniadanie i obiad) i lekami dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza lub w ramach przeniesienia z innego oddziału po zakończeniu hospitalizacji (przeniesienie dotyczy pacjentów leczonych w naszym szpitalu).

Oddział nie prowadzi terapii uzależnień oraz terapii dla osób upośledzonych umysłowo.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!