Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział Dzienny ogólnopsychiatryczny jest miejscem dla osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, a także w przebiegu kryzysu zdrowia psychicznego.

Pełni funkcję aktywizująco-rehabilitacyjną w szczególności dla osób z diagnozą:

    organicznych zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem leczenia otępień)

    schizofrenii, zaburzeń schizotypowych i urojeniowych

    zaburzeń nastroju

    zaburzeń lękowych

    zaburzeń adaptacyjnych i w przypadkach reakcji na ciężki stres

 

Oddział jest koedukacyjny i funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej. Tworzą ją pacjenci i doświadczony, zaangażowany zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuci, instruktor terapii
zajęciowej oraz pielęgniarka.

 

Oddział oferuje szeroki program oddziaływań terapeutycznych, który obejmuje:

    farmakoterapię

    psychoterapię indywidualną

    rozmowy interwencyjne z psychologiem

    terapię grupową

    terapię zajęciową (arteterapię, ergoterapię, socjoterapię mi.in.: muzykoterapia, biblioterapia)

    grupę wsparcia

    zajęcia psychologiczne w tym:
treningi asertywności, treningi poznawcze, treningi uważności (mindfulness)

    psychoedukację

    psychorysunek

    zajęcia sportowe, integracyjne, taneczne, joga

    relaksacja, medytacja

    konsultacje rodzinne prowadzone przez lekarza i psychologa

W trakcie terapii zajęciowej i arteterapii pacjenci mają okazję skorzystać m.in. z drewutni, w której wykonują prace stolarskie i inne formy artystyczne.

Zajęcia organizują również sami pacjenci. Tradycyjnym dniem aktywności
własnej jest piątek. Czas hospitalizacji ustalany jest indywidualnie ze względu na specyfikę przebiegu choroby (zazwyczaj jest to około trzech miesięcy). Oddział zapewnia bezpłatny pobyt z wyżywieniem (śniadanie i obiad) i lekami dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rozpoczęcie pobytu poprzedzone jest konsultacją z psychiatrą na oddziale. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza dowolnej specjalności mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę. Przyjęcie do oddziału odbywa się także w ramach przeniesienia z innego oddziału po zakończeniu hospitalizacji (przeniesienie dotyczy pacjentów leczonych w naszym szpitalu).

Oddział nie prowadzi terapii uzależnień oraz terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!