Zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne nr XI i XVI (ZOL)

Oddział jest przeznaczony dla osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, a jedynie pielęgnacji i rehabilitacji. Pacjenci ponoszą koszty pobytu w ZOL –u, natomiast koszty leczenia pokrywa NFZ. Jest to oddział o wysokim standardzie , bogato wyposażony.
Sale są 1 – 2 osobowe, połączone węzłem sanitarnym.

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!