Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży nr XII – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży

Oddział ma charakter koedukacyjny, posiada aktualnie 30 miejsc całodobowego pobytu, funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej.

Obejmuje diagnozą i terapią dzieci i młodzież do 18 roku życia (w przypadku kontynowania nauki w szkole ponadpodstawowej dopuszcza się udzielanie świadczeń osobom pełnoletnim jednak nie dłużej niż do 21 roku życia)z następującymi problemami:

 • zaburzenia lękowe i inne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 • psychozy
 • zaburzenia organiczne
 • zaburzenia post traumatyczne
 • zaburzenia więzi
 • nieprawidłowo kształtująca się osobowość
 

Nie prowadzimy terapii uzależnień.

Nie przyjmujemy pacjentów z aktualnym wyrokiem sądowym lub postanowieniem sądowym o umieszczeniu w szpitalu.

Pracujemy w zespole terapeutycznym, w skład, którego wchodzą:

 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • specjalista psychiatra
 • specjalista pediatra
 • lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • specjalista psycholog kliniczny
 • specjaliści psychoterapii dzieci i młodzieży
 • psychoterapeuci
 • psychologowie
 • pedagog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarki i pielęgniarze
 

Prowadzimy kompleksową diagnozę psychiatryczno – psychologiczno – pedagogiczną.

Wspólnie opracowujemy i realizujemy indywidualny plan terapii stosowny do aktualnych potrzeb pacjenta.

Program terapeutyczny Oddziału obejmuje:

 • farmakoterapię
 • indywidualną edukację psychiatryczną (nt. choroby i leczenia), psychologiczną i pedagogiczną dla pacjentów i rodzin
 • psychoedukację dotyczącą tematów ważnych dla prawidłowego rozwoju, bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego
 • psychoterapię
 

Psychoterapia w oddziale

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży pracuje w formule społeczności terapeutycznej. Codziennie (z wyjątkiem weekendów ) odbywają się zebrania społeczności, w których uczestniczą wszyscy pacjenci i obecni tego dnia pracownicy – lekarze, psychologowie i psychoterapeuci, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki i pielęgniarze oraz nauczyciele. Celem społeczności jest załatwianie spraw bieżących, omawianie i rozwiazywanie trudnych sytuacji interpersonalnych, konfliktów, zachowań destrukcyjnych. Na terenie społeczności pacjenci doświadczają nowych ról, mają okazję podejmować zachowania, których zwykle unikają, dostają zwrotne informacje na swój temat. Uczą się mówić o swoich wewnętrznych przeżyciach, o relacjach oraz korygować zachowanie.

Każdy pacjent w oddziale, obok lekarza prowadzącego, ma swojego  psychoterapeutę, z którym odbywa indywidualne sesje psychoterapii raz w tygodniu.  Może również zwrócić się do niego w trudnych sytuacjach. Stała i powtarzalna relacja terapeutyczna ma zapewnić pacjentowi poczucie stabilności i oparcia oraz daje możliwość zrozumienia historii życia i aktualnej sytuacji życiowej dziecka oraz znaczenia jego problemów i zaburzeń. Poszukiwanie rozwiązań trudności wymaga zawsze zaangażowania rodziców lub opiekunów. Dlatego konieczne jest nawiązanie współpracy na początku hospitalizacji.

W oddziale odbywają się również grupowe formy psychoterapii:

 • psychorysunek i trening umiejętności społecznych (raz w tygodniu)
 • psychoedukacja
 
Z rodzicami i opiekunami spotykamy się zwykle planowo w drugiej połowie hospitalizacji.
W spotkaniu uczestniczy zwykle lekarz prowadzący i psychoterapeuta indywidualny. Dotyczy ono sprecyzowanych wcześniej tematów.
 
W oddziale pracujemy w zespole (lekarze, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i pielęgniarze) – na codziennych zebraniach przekazujemy sobie ważne informacje nt. pacjentów, analizujemy i integrujemy wiedzę o nich, co umożliwia ustalenie diagnozy i adekwatnej terapii.
 
Zespół pracuje od ok. 7 lat pod systematyczną superwizją. Ponadto poszczególne osoby z zespołu psychologów i psychoterapeutów indywidualnie superwizują swoją pracę. Pracujemy w podejściu integracyjnym, głównie psychodynamicznym i systemowym.
 
W ciągu pierwszych 2 tygodni pobytu rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do nawiązania kontaktu z terapeutą. Informacji, kto jest terapeutą Państwa dziecka udzieli lekarz prowadzący.
 

Ponadto pacjenci uczestniczą codziennie w terapii zajęciowej. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia integracyjne i sportowe.

Osoby z zaburzeniami odżywiania leczone są wg indywidualnych kontraktów terapeutycznych nakierowanych m.in. na normalizację nawyków żywieniowych i wagi metodami behawioralnymi i systemowymi.

Bardzo prosimy osoby z zaburzeniami odżywiania lub ich rodziny o wcześniejszy kontakt celem konsultacji – liczba miejsc dla tych osób jest ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że funkcjonuje przy naszym Oddziale Szkoła Przyszpitalna na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Informacje praktyczne:

Pacjent powinien być zaopatrzony w: 

 • odzież dostosowaną do pory roku (kurtka, buty), strój sportowy oraz piżamę
 • przybory toaletowe i środki czystości
 • obuwie zamienne
 

Uczeń jest zobowiązany dostarczyć przy przyjęciu aktualną legitymację szkolną.

Drogi Rodzicu!

Aby Twoje dziecko uzyskało skuteczną i fachową pomoc przygotuj na pierwsze spotkanie – opinie z PPP, posiadane wyniki badań dodatkowych np. EEG, TK, MRI lub ewentualne karty informacyjne ze wcześniejszych pobytów w szpitalach, opinie z RODK, opinie wychowawcy klasy itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziale.

Kontakt telefoniczny: (58) 56-20-600 wew. 2217, 2182, 2267 lub 2323

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!