Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży nr XIIa

Oddział ma charakter koedukacyjny, posiada aktualnie 18 miejsc całodobowego pobytu, funkcjonuje w konwencji społeczności terapeutycznej oraz grupowych formach terapii.

Obejmuje diagnozą i terapią  dzieci i młodzież do 21 lat (pod warunkiem kontynuowania edukacji), z następującymi problemami:

 • trudności okresu dojrzewania
 • zaburzenia lękowe i inne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i in.)
 • zaburzenia nastroju (depresje)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 • psychozy
 • zaburzenia organiczne

Nie prowadzimy terapii uzależnień.

Nie przyjmujemy pacjentów z aktualnym wyrokiem sądowym lub postanowieniem sądowym o umieszczeniu w szpitalu.

Pracujemy w zespole terapeutycznym, w skład, którego wchodzą:

 • specjalista psychiatra oraz
 • specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  specjalista psycholog kliniczny
 • psycholog oraz pedagog w trakcie certyfikatu psychoterapeuty
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarki w tym z przygotowaniem do pracy z osobami uzależnionymi (STU)

Prowadzimy kompleksową diagnozę psychiatryczno – psychologiczno – pedagogiczną.

Wspólnie opracowujemy i realizujemy indywidualny plan terapii stosowny do aktualnych potrzeb pacjenta.

Program terapeutyczny Oddziału obejmuje:

 • terapię grupową oraz w uzasadnionych sytuacjach terapię indywidualną
 • farmakoterapię
 • indywidualną edukację psychiatryczną (nt. choroby i leczenia), psychologiczną i pedagogiczną dla pacjentów i rodzin
 • konsultacje rodzinne
 • terapię rodzinną
 • psychoedukację

Grupowe formy terapii:

 • psychoterapia grupowa 2x/tyg.
 • psychodrama
 • psychorysunek
 • zajęcia integracyjne i sportowe
 • zajęcia edukacyjne
 • trening relaksacyjny

Ponadto pacjenci uczestniczą codziennie w terapii zajęciowej.

Osoby z zaburzeniami odżywiania leczone są wg indywidualnych kontraktów terapeutycznych nakierowanych m.in. na normalizację nawyków żywieniowych i wagi metodami behawioralnymi i systemowymi

Bardzo prosimy osoby z zaburzeniami odżywiania lub ich rodziny o wcześniejszy kontakt celem konsultacji – liczba miejsc dla tych osób jest ograniczona.

W proces diagnozy i leczenia włączane są rodziny pacjentów.

Jednocześnie informujemy, że funkcjonuje przy naszym Oddziale Szkoła Przyszpitalna na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 • Pacjent powinien być zaopatrzony w odzież dostosowaną do pory roku (kurtka, buty), strój sportowy oraz piżamę
 • przybory toaletowe i środki czystości
 • obuwie zamienne

Uczeń jest zobowiązany dostarczyć przy przyjęciu aktualną legitymację szkolną.

Drogi Rodzicu!

Aby Twoje dziecko uzyskało skuteczną i fachową pomoc przygotuj na pierwsze spotkanie- opinie z PPP, posiadane wyniki badań dodatkowych np. EEG, TK, MRI lub ewentualne karty informacyjne ze wcześniejszych pobytów w szpitalach, opinie z RODK, opinie wychowawcy klasy itp.1

Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziale.

Kontakt telefoniczny: (0-58) 56-20-600 wew. 2217, 2182, 2267 lub 2323

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!