Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich nr XXIII

W Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich w pawilonie XXIII

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2389)


Kogo przyjmujemy:

 • dziewczęta i chłopcy w wieku – ukończone 13 lat do 18 r.ż.
 • przyjęcie na mocy postanowienia Sądu o wykonaniu środka leczniczego
 • istnieje możliwość przyjęcia na tzw. Obserwację stanu zdrowia (musi być postanowienie jak wyżej, ale na okres tymczasowy np. 1 m-c, 3 m-ce) Po tym okresie biegli wydają opinię, czy dany pacjent kwalifikuje się do leczenia w naszym oddziale.

Warunki socjalne:

 • warunki pobytu dobre (oddział po modernizacji)
 • sale 2-3 osobowe
 • izolatki
 • sale terapeutyczne
 • miejsce do zajęć sportowych
 • spacerniak

Warunki zabezpieczenia:

 • wzmocnione (monitoring)

Cele funkcjonowania oddziału:

 • leczenie zaburzeń psychicznych
 • nabycie podstawowej wiedzy o chorobie oraz umiejętności radzenia sobie z jej objawami,
 • terapia uzależnień
 • resocjalizacja

Zespół terapeutyczny:

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarki

Uwaga: młodzież w czasie pobytu może realizować obowiązek szkolny

Kontakt:

kierownik oddziału

tel. (58) 56-20-600 w. 2246

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!

Odwiedziny pacjentów w Szpitalu
są możliwe po uzgodnieniu terminu z oddziałem!